Spotland Landinspektører er medlem af Den danske Landinspektørforening (DdL) og Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF). Vi er ansvarsforsikret gennem HDI Danmark.