Hvis en ejendom indeholder flere lejligheder, erhverv eller boliger, kan det være muligt at opdele ejendommen i ejerlejligheder. Det giver muligheden for, at ejerlejlighederne efterfølgende kan belånes og sælges enkeltvis. Hvis ejendommen skal opdeles i ejerlejligheder, udarbejder vi en ejerlejlighedsfortegnelse med tilhørende kort over de enkelte ejerlejligheder.

Når ejerlejlighedsopdelingen er gennemført, kan de belånes eller sælges hver for sig. Hvis man har ejendomsret over en ejerlejlighed, omfatter det både selve den enkelte lejlighed og en andel af fællesarealet (grunden, trappen, kælderen m.m.). Hver ejerlejlighed får tildelt et fordelingstal, der regulerer, hvor meget den enkelte ejer skal betale af fællesudgifterne. Fordelingstallet bruges ligeledes ved afstemninger i ejerforeningen og afhængigt af lejlighedernes størrelse, kan stemmevægten være større eller mindre.

Spotland Landinspektører tilbyder også hjælp til udformning af ejerforeningsvedtægter, som vil være til stor gavn for den videre drift i ejerforeningen.

Sker der en ændring i en allerede eksisterende ejerforening, kan vi være behjælpelige. Det kan være, at andre fællesarealer inddrages til etablering af nye lejligheder. Vi vil her udarbejde en ændringsanmeldelse med nye kortbilag og ændring af fordelingstallene.

Det er regler fastsat for, hvilke ejendomme der kan opdeles i ejerlejligheder. Kontakte os, hvis du ønsker at få professionel hjælp til dit projekt eller har spørgsmål.