Skal du have udstykket din grund, overført jord eller skal du blive enig med din nabo om skellets placering, kan Spotland Landinspektører hjælpe dig. Vi udfører alle de klassiske landinspektørydelser:

  • Udstykninger
  • Arealoverførsler
  • Sammenlægning af ejendomme
  • Udskillelse af offentlige veje
  • Fastlæggelse og afsætning af skel
  • Ejedomsberigtigelse
  • Ekspropriationer

Hvis du skal blive enig med din nabo om skellets placering eller ønsker at få det fastlagt til en ny bebyggelse, går Spotland Landinspektører ind og undersøger arkiverne efter gamle måleblade og ser på forholdene i marken. Dette arbejde udfører vi, før vi afsætter det faktiske skel. Vi kan i de fleste tilfælde afsætte skellet ud fra de oplysninger, vi finder i arkiverne.

I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at inddrage naboen, hvis forholdene i marken ikke stemmer overens med det, der er registret, eller der ikke er registret noget om skellet.
Hvis der er overensstemmelse mellem forholdene i marken og arkiverne, bliver skellet afsat ud fra det oprindelig mål, og naboen bliver orienteret om dette.

Hvis forholdene i marken ikke stemmers overens med det registrerede, vil begge parter blive indkaldt til et møde, hvor sagen bliver behandlet.